Yeni Çipli Kimlik Belgeleri İçin Başvuru Nasıl Yapılır? - Tekno Haber,Nasıl Yapılır,Blogger Dünyası,Hayatın İçinden Bilgiler

Post Top Ad

Responsive Ads Here

Yeni Çipli Kimlik Belgeleri İçin Başvuru Nasıl Yapılır?

Share This
Yeni Çipli Kimlik Belgeleri İçin Başvuru Nasıl Yapılır
Yeni Çipli Kimlik Belgeleri İçin Başvuru Nasıl Yapılır?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının kullanmaları amaçlı 2016 senesinden bu yana yepyeni kimlikler değişime ve dağıtılmaya başlandı. Peki, yepyeni kimlik ne vakit alınabilecek ve ne pozisyonda alınabilecek ayrıntılarıyla açıklıyoruz.

Yeni Kimlikler Ne Vakit Dağıtılacak
Yeni kimlik kartları 2008 senesinden beri AR-GE çalışmaları sonucu olarak yurttaşlara dağıtılıp kullanılabilir duruma gelmesiyle birlikte dağıtıma başlıyor. Bolu şehrinde yapılmış olan test çalışmalarının sonrasında tüm ülke genelinde kullanılabilir pozisyonda hazırlıklı duruma getirildi.Yeni kimlik kartı iller bazında 14 Mart 2016 itibariyle dağıtıma başlandı. Yepyeni kimliklerin dağıtımı il olarak Kırıkkale meydana geldiği belirlendi.

Yeni kimlikler pasaport yerine de geçecek.

Yeni Kimlik Başvurusu

Yeni kimliklerin başvurusu amaçlı dağıtımı başlanan şehirlerde kaza nüfus müdürlüklerine veya il nüfus müdürlüklerine gittikçe veya webten buluşma sistemi yepyeni kimlik müracaatlarını inşa ederek alınabilecek. Telefon ile buluşma almak amaçlı Alo 199 numaralı hattı aramanız yeterlidir.

Bununla Birlikte, nüfus müdürlüklerine gelemeyecek olan özürlü, ihtiyar, yatalak benzeri bireylerin müracaatları ise Gezici Kayıt Terminalleri ile alınacaktır.

Yeni Kimlik Başvurusu ( adım adım)

Eski TC Kimlik Kartınızı Yanınızda Bulundurun.
Yeni Kimlik Başvuru Formu Doldurun ve Fotoğraf Yapıştırın
Ev Adresinize Yepyeni Kimliğiniz Gelsin

Yeni Kimlik Fiyatları

Yeni kimliklerin fiyatı da belirlendi. Önemli tartışmalara konu olan kimlik ücreti 15 TL olacak .

Diğer ücretlendirme türleri şu şekilde;

Kanuni surede bildirimi gerçekleşmeyen doğum sebebiyle kimlik çıkarılması amaçlı 15 TL,
Değişim sebebiyle kimlik kartı değişiklik ücreti 15 TL,
Kimlik kartı mağlubiyet ücreti (Kayıp edilen Kimlik Ücreti) 50 TL
olarak belirlendi.

Yeni T.C. Kimlik Kartı Özellikleri


 • T.C. Kimlik Kartı, taklit edilemez olmakla birlikte, tahrip veya tahrif edildiğinde saptama edilmesine olanak verici görüntü ve mantıksal güvenlik özelliklerine sahiptir.
 • T.C Kimlik Kartı, en az 10 sene dayanıklılığa sahip malzemeden üretilmiş olan kart gövdesine sahiptir.
 • T.C. Kimlik Kartı, vatandaşın kolaylıkla taşımasına ve kullanmasına imkân verecek pozisyonda, kimlik kartları amaçlı belirlenmiş uluslarası standartlara uyumlu olacak pozisyonda, standart tek zeki kart boyutlarındadır.
 • yeni-kimlik-kartlari-nerelerde-kullanilacakT.C. Kimlik Kartı, yurttaşa ilişkin nüfus ve fotoğraf bilgilerinin kartın üzerindeki yonga üzerlerine emniyetli tek pozisyonda kaydedilmesine olanak verir ve bu bilgilerin yetkisiz kişiler aracılığıyla erişilmesini ve değiştirilmesini mümkün değil duruma getirir.
 • T.C. Kimlik Kartı, yurttaşa ilişkin nüfus ve fotoğraf bilgilerinin önyüzünde ve arkayüzünde bulundurmasıyla basit, çabuk ve emniyetli görüntü kullanım sağlamaktadır.
 • T.C. Kimlik Kartı, kamu kurum ve kuruluşlarında uzaktan (elektronik) sağlanan hizmetlerin tüketimi esnasında, vatandaşlar amaçlı şahsi kimlik doğrulama amacıyla kullanılacaktır.
 • T.C. Kimlik Kartı, standart tek zeki kartın sunduğu tüm güvenlik özelliklerini desteklemektedir. Kart içerisinde yer alacak elektronik bilgiler PIN ve PUK korumalı olarak saklanacaktır.
 • T.C. Kimlik Kartı, sahibinin doğrulanmasını Parmak vektörü veya PIN sayesinde gerçekleştirir.
 • T.C. Kimlik Kartı önyüzünde ve arkayüzünde bulunan bölgeler ve bölgeler içerisindeki bilgiler, Avrupa Birliği aracılığıyla belirlenmiş DS/CEN/TS 15480-1 standardına uyumlu olarak geliştirilmiştir.
 • T.C. Kimlik Kartı, fizyolojik nitelikleri olarak ISO/IEC 7810 ve ISO/IEC 7816'yı desteklemektedir.
 • T.C. Kimlik Kartı, dayanıklılık ve öbür test metotları ve kriterleri olarak DS/CEN/TS 15480-bir'i ve ISO/IEC 10373-bir'i desteklemektedir.
 • T.C. Kimlik Kartı, en başta sıhhat ve toplumsal güvenlik kurumu uygulamalarında kullanılmaktadır. Bireylerin, provizyon işlemleri esnasında nüfus cüzdanları mahaline T.C. Kimlik Kartlarını tüketmesi suretiyle, kontrol kayıtları açılacaktır. Kontrol sonucu olarak elektronik olarak girilen reçetelerin, tekrardan T.C. Kimlik Kartı faydalanılarak eczanelerden sağlamak edilmesi sağlanacaktır.
 • E-Kimlik Randevu


E-kimlik buluşma ve e-kimlik emisyon sayfaları belirlendi. Kimlik ortaya çıkarmak amaçlı webten buluşma sistemi Nüfus ve Yurttaşlık İşleri Evrensel Müdürlüğü sitesi üstünden açıldı.

Yeni Kimliklerle İlgili Aradığınıza Yanıt Bulabileceğiniz Sorular

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER NELERDİR?

İlk defa kimlik kartı başvurusu; nüfus cüzdanı, beynelmilel aile cüzdanı, pasaport, şoför vesikası, memur cüzdanı, avukat kimlik kartı, askeri kimlik kartı, basın kartı veya muhtarlıkça düzenlenmiş talep vesikası benzeri kimlik vesikası mahaline geçen fotoğraflı belge ve tek adet son altı ay içerisinde çekilmiş biyometrik fotoğraf ile yapılır.

KİMLİK KARTI MÜRACAATıNı KİM YAPAR?

On beş yaşını tamamlamış olanların şahsen başvurması gerekmektedir.

HANGİ BİOMETRİK VERİLER ALINIR?

Kimlik kartında on beş yaşını tamamlamış bireylerin parmak izi, parmak damar izi ve el ayası damar izi biyometrik bilgileri alınır.

KİMLİK KARTINDA KULLANILACAK OLAN FOTOĞRAFIN ÖZELLİKLERİ NASIL OLMALIDIR?

Kimlik kartında kullanılacak resmin bireyin son halini göstermesi itibariyle son altı ay içerisinde çekilmiş ve ICAO standartlarına uyumlu biyometrik fotoğraf olması gereklidir.

KİMLİK KARTINDA RENKLİ FOTOKOPİ FOTOĞRAF KULLANILABİLİR Mİ?

Fotokopi veya bilgisayarda çoğaltılan fotoğraflar kullanılamaz.

KİMLİK KARTINDA FOTOĞRAF BULUNDURMA YAŞI KAÇTIR?

On beş yaşını tamamlamamış çocukların kimlik kartlarında fotoğraf yer almaz. Ancak başvuran aracılığıyla talep edilmesi halinde her yaş grubundaki çocukların kimlik kartı fotoğraflı olarak düzenlenir.

KİMLİK KARTININ BEDELİ NE KADARDIR?

2016 senesi kimlik kartı bedeli; kanunî bildirim süresi dışında doğum sebebiyle düzenlenen kimlik kartı amaçlı 15 TL, değiştirme sebebiyle düzenlenen kimlik kartı amaçlı 15 TL ve zarar sebebiyle düzenlenen kimlik kartı amaçlı 30 TL'dir. Kimlik kartı bedeli başvuru esnasında tahsil edilir.

DOĞUM NEDENİYLE KİMLİK KARTI NASIL DÜZENLENİR?

Herhangi tek nüfus müdürlüğüne yapılmış olan doğum bildirimlerinde kimlik kartı başvurusu alınır ve çocuk yerine doğum sebebiyle kimlik kartı düzenlenir. Yurt içerisinde 30 zaman, ülke dışında 60 zaman içerisinde deklarasyonlan doğum olaylarında veya 2828 sayılabilir Kanunun yetkili kıldığı kuruluş yetkililerince yapılmış olan doğum bildirimleri sonucu düzenlenen kimlik kartlarından değerli kâğıt bedeli alınmaz.

KAYIP VEYA DEĞİŞTİRME NEDENİYLE KİMLİK KARTI NASIL DÜZENLENİR?

Kimlik kartının kaybolması veya değiştirilmesi durumunda sistemdeki fotoğraf altı ay öncesine ilişkin değil ise ilgiliden son altı ay içerisinde çekilmiş tek adet fotoğraf istenir ve biyometrik doğrulaması inşa edilerek kimlik kartı başvurusu alınır.

NÜFUS CÜZDANI VE YERLEŞİM YERİ ADRESİ OLMAMASI HALİNDE KİMLİK KARTI NASIL ALINIR?

Nüfus cüzdanı ibraz edilmemesi ve yerleşim yeri adresi bulunmaması halinde, yaptırılacak soruşturma sonucuna göre başvuru alınma işlemleri yapılır.

KİMLİĞİ KANITLAYACAK BELGE İBRAZ EDEMEYEN ERGİNLERE KİMLİK KARTI NASIL DÜZENLENİR?

On sekiz yaşını tamamlayanların; kimliğini kanıtlayacak fotoğraflı resmi belge ibraz edememesi durumunda, yaptırılacak soruşturma sonucuna göre başvuru alma işlemleri yapılır.

ON BEŞ YAŞINI TAMAMLAMAYANLARIN MÜRACAATıNı KİMLER YAPAR?

Biyometrik verisi alınmayacak çocukların kimlik kartları; ana, baba veya vasileri, bunların bulunmaması hâlinde önemli ana, önemli baba veya ergin kardeşleri veya çocukları yanlarında bulunduranlar veya vekâletname ibraz eden kişiler aracılığıyla teslim alınır. Evlilik birliğinin mahkeme kararıyla son bulması hâlinde çocukların kimlik kartı veli, vasi veya Kanunun 17 nci maddesinde bildirimle yükümlü kılınan kişilere teslim edilir.

ON BEŞ YAŞINI TAMAMLAYANLARIN MÜRACAATıNı KİMLER YAPAR?

On beş yaşını tamamlayanların şahsen başvurması gerekmektedir.

KİMLİK KARTI TESLİM EDİLİNCE KİMLİĞİ İSPATLAMAYA YARAYACAK HANGİ BELGE KULLANILIR?

Doğum, zarar, mevcut kimlik kartının geçerlilik süresinin sona ermesi veya tahrifat sebebiyle kullanılamayacak durumda olması sebebiyle yapılmış olan kimlik kartı müracaatında yepyeni kart düzenleninceye gibi bireyin talebi hâlinde, herhangi tek nüfus müdürlüğünce kimliğini ispata yarayacak belli bir süre kimlik vesikası düzenlenir.

KİMLİK KARTI BAŞVURUSU NASIL TAKİP EDİLİR?

Kimlik kartının teslim zamanı web, çağrı merkezi veya e-posta yolu ile takip edilebilir.

KİMLİK KARTI NEREYE TESLİM EDİLİR?

Kimlik kartı yurt içerisinde bireyin başvuru esnasında bildirdiği adrese, ülke dışında kimlik kartı almak amaçlı başvuran kişiler yerine düzenlenen kimlik kartları, Evrensel Müdürlük aracılığıyla, dış temsilciliklerce ilgilisine teslim edilmek amacıyla Dışişleri Bakanlığına gönderilir.

PIN DEĞİŞTİRME VE KART KONTROL İŞLEMLERİ NASIL YAPILIR?

Kart sahipleri aracılığıyla KIOSK'larda PIN değiştirme, PIN bloke kaldırma, şahsi ileti değiştirme ve kart kontrolü işlemleri gerçekleştirilir.

KİMLİK KARTININ GEÇERLİLİK SÜRESİ NEDİR?

Kimlik kartının geçerlilik süresi on senedir.

GEÇERLİLİK SÜRESİ DOLMADAN KİMLİK KARTI ALINABİLİR Mİ?

Geçerlilik süresi dolmadan gerekçesi belirtilmek kaydıyla, tekrar müracaatta bulunarak ücreti karşılığında yepyeni kimlik kartı alınabilir. Bu durumda eski kimlik kartı iptal edilir.

KİMLİK KARTININ KAYBEDİLMESİ HALİNDE NE YAPILIR?

Kimlik kartının kaybedilmesi veya çalınması durumunda çağrı merkezi veya nüfus müdürlüğüne bildirilmesi gerekmektedir. Zarar ve çalıntı bildirimi yapıldıktan ardından kimlik kartı iptal edilecektir.

18 YAŞINDAN KÜÇÜKLERİN KİMLİK KARTLARI KİME TESLİM EDİLİR?

Biyometrik verisi alınmayacak çocukların kimlik kartları; ana, baba veya vasileri, bunların bulunmaması hâlinde önemli ana, önemli baba veya ergin kardeşleri veya çocukları yanlarında bulunduranlar veya vekâletname ibraz eden kişiler aracılığıyla teslim alınır. Evlilik birliğinin mahkeme kararıyla son bulması hâlinde çocukların kimlik kartı veli, vasi veya Kanunun 17 nci maddesinde bildirimle yükümlü kılınan kişilere teslim edilir.

18 YAŞINDAN BÜYÜKLERİN KİMLİK KARTLARI KİME TESLİM EDİLİR?

İlgilinin başvuru esnasında kimlik kartını kendisi dışında alacak kişiyi sözlü olmayan muvafakatıyla belirlemesi halinde kimlik kartı belirlenmiş kişiye teslim edilir.

YURT İÇİNDE TESLİM ALINMAYAN KİMLİK KARTLARINA NASIL İŞLEM YAPILIR?

Yurt içerisinde bireyin başvuru esnasında beyan ettiği adrese teslim edilemeyen kartlar başvuru esnasında belirttiği nüfus müdürlüğüne gönderilir. Belirlenmiş zaman içerisinde teslim alınmayan kimlik kartları imha edilmek amacıyla Evrensel Müdürlüğe iade edilir.

BULUNAN KİMLİK KARTLARI İÇİN NASIL BİR İŞLEM YAPILIR?

Kurumlarda unutulan veya kişiler aracılığıyla bulunan kimlik kartları bulunulan yerin nüfus müdürlüğüne, Evrensel Müdürlüğe veya dış temsilciliğe iptali amacıyla gönderilir.

TÜRK VATANDAŞLIĞINDAN ÇIKANLAR İLE İLGİLİ NASIL İŞLEM YAPILIR?

Türk vatandaşlığının kaybı halinde kimlik kartları Evrensel Müdürlükçe geçersiz duruma getirilir.

GERÇEĞE AYKIRI BEYANLARDA NASIL İŞLEM YAPILIR?

Biyometrik bilgilerin karşılaştırılması esnasında gerçeğe aykırı beyanda yer aldıkları anlaşılanlar ile ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

Tüm ayrıntılarıyla yepyeni kimlik ile ilgili bilgiler vermeye çalışıyoruz. Her güncel bilgi sayfamızda yer alacaktır. Bizi takip ediniz.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Yorum yapmayı unutmayın lütfen, yorum yaparken:
1. Yaptığınız yorumun, mutlaka konu ile alakalı olmasına özen gösteriniz.
2. Yorumlarınızda yazım ve dil bilgisi kurallarına uymaya çalışın lütfen.
3. Konu ile ilgili olmayan sorularınız için mail atabilirsiniz

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here